Quản Lý Dịch Vụ Oto - District Service Management

Chi Nhánh HCM - Công Ty TNHH Việt Nam Suzuki

4W After Sales Service

Full-time

  Facebook

1/ Job Description:

 • Technical support and train dealer technician (based on contents of Suzuki training) to dealer technicians/ Hỗ trợ kỹ thuật cho đại lý và đào tạo cho kỹ thuật viên đại lý theo tài liệu đào tạo của Suzuki
 • Investigate quality problem and collect related technical information/ Điều tra vấn đề chất lượng và thu thập thông tin kỹ thuật liên quan
 • Make technical report/ Làm báo cáo kỹ thuật
 • Analyze problem at in charge dealers based on information of turn over per vehicle and retention ratio from dealers and propose improvement/ Phân tích vấn đề tại các đại lý phụ trách dựa trên thông tin về lượt xe trên mỗi xe và tỷ lệ giữ chân từ các đại lý và đề xuất cải thiện
 • Conduct activities to monitor and improve the usage status of the system for improvement of customer satisfaction/ Tiến hành các hoạt động giám sát và cải thiện tình trạng sử dụng của hệ thống để nâng cao sự hài lòng của khách hàng
 • Monitor and improve the cost coverage ratio for dealers/ Theo dõi và cải thiện tỷ lệ bao phủ chi phí cho các đại lý
 • Support warranty claim case and training activities/ Hỗ trợ trường hợp yêu cầu bảo hành và các hoạt động đào tạo
 • Support service members for technical side/ Hỗ trợ thành viên dịch vụ về mặt kỹ thuật
 • Other duties assigned by Head of Section/ Các công việc khác được giao bởi cấp trên

2/Job Requirement: 

 • Please send us your CV in English and Vietnamese/ Xin vui lòng gửi CV tiếng Anh và Việt
 • Bachelor’s degree or Associate Degree in Automotive Engineering or related majors/ Tốt nghiệp đại học hoặc các đẳng ngành kỹ thuật Oto hoặc các ngành liên quan
 • At least 3 years of working experience in Automotive technical or service field/ Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật hoặc dịch vụ oto. Khi vào làm việc, công ty sẽ đào tạo thêm về lĩnh vực còn lại (kỹ thuật hoặc dịch vụ)
 • Have good communication skills/ Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Have ability to read English technical documents/ Kỹ năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh. 
 • Be honest and responsible for work/ Trung thực và có trách nhiệm trong công việc 
 •  

Thông tin khác: 

 • Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 6
 • Địa điểm: Số 2 Phổ Quang, Q. Tân Bình, HCM
 • Phúc lợi: cơm trưa 35k/ngày làm việc, tiền đi lại, chuyên cần, đóng 100% BHXH, bảo hiểm sức khỏe PVI, mua xe với giá ưu đãi,..

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit