MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Quản trị hệ thống máy chủ windows (2012, 2016, 2019), các dịch vụ: DNS, Active Directory

- Xác định, phân tích và hỗ trợ user đối với các vấn đề máy tính và phần mềm (Microsoft office, FAST, HRM,…) và các phần mềm chuyên dụng khác của công ty

- Cài đặt, duy trì và nâng cấp mạng nội bộ của công ty: tường lửa, hệ thống lưu trữ Synology NAS, cấu hình modem, hệ thống wifi, switch, các thiết bị mạng, máy chấm công,… Đảm bảo hệ thống luôn hoạt động ổn định

- Sửa chữa các thiết bị phần cứng, trang thiết bị văn phòng: NAS, máy in, fax, điện thoại, wifi, camera

- Backup dữ liệu và kiểm tra kết quả backup servers

- Hỗ trợ cài đặt các buổi họp online hoặc hội nghị video

- Làm viẹc với các nhà cung cấp về việc bảo hành và duy trì các thiết bị công nghệ thông tin

- Báo cáo hàng tuần và hàng tháng với cấp trên

- Phối hợp với các phòng ban khác theo yêu cầu

- Làm việc theo hướng dẫn của cấp trên

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

- Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng trở lên

- Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit